Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Akreditované semináře

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

8.-9. prosince 2022 - INVESTIČNÍ VÝSTAVBA, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCÍ A MĚST

Komplexní konference o investiční výstavbě a hospodaření s majetkem obcí, měst a krajů.
Součástí konference jsou dva akreditované semináře u MVČR, (Financování obcí - rozpočet a Veřejné zakázky)

Místo konání: PLZEŇPLZEŇSKÝ PRAZDROJ, reprezentační sál Pilsner Lighthouse, Východní Předměstí 2499 MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte…
Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, úředníci a vedoucí odborů právních, veřejných zakázek, investičních, majetkoprávních a ekonomických odborů, manažeři a zástupci organizací zřízených samosprávami, kteří řeší investice a hospodaření.

Zaměření: Komplexní a praktické informace o investování obcí a měst a hospodaření s majetkem atp. Investiční plánování, management, výběr dodavatele, smlouva o dílo, technický dozor investora, reklamační řízení v praxi. Trestná a hmotná odpovědnost. Pravidla a zákonná omezení při nakládání s veřejným majetkem.

Cílem konference je získání odpovědí na časté otázky např.:

 • Finanční krytí investic samospráv, jak správně stanovit finanční možnosti samosprávy pro investice? 
 • Jak nastavit projekty a jejich financování? resp. plán rozvoje obce včetně financování
 • Dotace – co je třeba znát při využití investičních dotací?
 • Dotace EU z 8 programů v celkovém objemu cca 1 bilion Kč na podporu inovací a digitalizace, energetické úspory a obnovitelné zdroje, zmírnění dopadu odklonu od těžby v uhelných regionech, udržitelný rozvoj měst, sociální začleňování, rozšíření dopravních sítí a další oblasti.
 • Úvěry – kdy je využít, jaké existují tipy úvěrů, jejich správné nastavení a ceny – jakým chybám se vyhnout?
 • Jak efektivně nastavit vnitřní postupy a směrnice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu?  
 • Způsobilost výdajů u zakázek velkého rozsahu?
 • Jak má správně vypadat veřejná zakázka na stavební práce - dílo?
 • Smluvní vztah obce s projektantem a stavební firmou - na co si dát pozor při uzavírání smluv o dílo?
 • Jaké jsou odpovědnost za vady na díle (zjevné a skryté vady)?
 • Jak má vypadat dohled investora na dodavatele stavby? (projektový management, technický, stavební a autorský dozor)
 • Jaké je právní, trestní a hmotná odpovědnost všech zúčastněných stran? (např. volených zástupců, úředníků a dodavatele)
 • V posledních měsících bylo schváleno několik zásadních změn v zákonech upravujících nakládání s pozemky a stavbami ve vlastnictví obcí a měst, co je jejich obsahem?
 • Na co si dát pozor při umístění cizích staveb na pozemcích obce?
 • Jakým způsobem aktuální judikatura řeší problematiku pozemních komunikací?
 • V jakých případech se po novele občanského zákoníku uplatní zákonné předkupní právo ve prospěch nebo k tíži obce?
 • Jaké jsou podmínky pro vyvlastnění nebo jiné omezení vlastnického práva pro veřejně prospěšnou stavbu?   
1. DEN - PREZENCE OD 8:45 HODIN
FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ A ROZVOJE SAMOSPRÁVY - NÁSTROJE ROZVOJE OBCÍ A MĚST
9:00Ing. MIROSLAV MATEJ, Ph.D.
Profil:MF ČR - Ředitel odboru 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, bývalý naměstek ministra financí
 Ing. LUDĚK TESAŘ
Profil:Ekonom specializující se na města a obce s 20ti letou zkušeností z praxe, MF ČR, ÚV ČR a samospráv, spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní, poradce mnoha úspěšných měst a obcí v ČR.
Obsah:

1. Strategický (akční) plán (program) obcí a měst.
2. Problémy většiny strategických plánů územních samospráv.
3. Akční Plán rozvoje obce, Akční plán s finančním krytím – ukázka.
4. Střednědobý výhled rozpočtu, formality nebo užitečný nástroj?, doporučený obsah, povinné informace ke zveřejnění na úřední desku.
5. Rozpočet obcí a měst, struktura, doporučení, rozpis.  
6. Monitoring hospodaření obcí a krajů.
7. Finanční analýza a úvěry, poznání finančního zdraví a možností, definice stropu zadluženosti, příklady analýz z praxe.
8. Finanční možnosti obcí a měst, změny RUD, nárůsty daňových příjmů, zjištění finanční kondice obce, praktické příklady a ukázky.
9. Investiční možnosti obce, příjem vs. výnos, výdaj vs. náklad, příklady využití účetnictví pro efektivní plánování.
10. Účetnictví – plán činnosti organizace, finanční plán organizace, co zjistím z účetnictví, aktuální stav majetku a závazků.
11. Předpokládané přírůstky a úbytky zdrojů a další rizika.
12. Přehled hlavních rizik ve finančním plánování a hospodaření.

10:3015 minutová přestávka na kávu a občerstvení (džusy, sladké a slané pečivo atp.)
12:00

OBĚD O DVOU CHODECH

POZEMKY A STAVBY Z POHLEDU INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ OBCÍ A MĚST

13:00

JUDR. MICHAL VOTŘEL, MPA

Profil:Ředitel územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Hradec Králové
Obsah:1. Povinnost účelného a hospodárného nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích.
2. Neplatnost právních jednání obcí z důvodu porušení zákona.
3. Zveřejňování záměru po novele obecního zřízení zákonem č. 106/2016 Sb.
4. Nakládání s majetkem obce po novele obecního zřízení (2016).
5. Právní pojem věci, součást a příslušenství věci.
6. Superficies solo cedit.
7. Držba, vydržení, derelikce.
8. Služebnosti a reálná břemena.
9. Právo stavby.
10. Předkupní právo, aplikace zákonného předkupního práva.
11. Stavby na cizích pozemcích, stav před a po 1. lednu 2014, veřejná prostranství, dočasné stavby (superedifikát).
12. Další příklady uplatňování práva "Superficies solo cedit", např. povrchové a podzemní vody, jeskyně, skalky, garážová stání atp.
13. Nediskriminační přístup při nakládání s obecním majetkem
14:0015 minutová přestávka na kávu a občerstvení
15:00UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU
17:00BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM V PLZEŇSKÉM PRAZDROJI A JEHO SKLEPENÍ - FINANCOVÁNO PARTNERY KONFERENCE
 
 • Prohlídka pivovaru (velmi poučné a pestré).
 • Posezení v prostorech pivovarské šalandy ukryté v labyrintu chodeb historických ležíckých sklepů a exkluzivně neomezenou konzumací nefiltrovaného Prazdroje.
 • Internetová prezentace "zážitků v Prazdroji": klikněte zde...
2. DEN - PREZENCE OD 9:15 HODIN

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A SMLOUVA O DÍLO + PRAKTICKÉ OTÁZKY A ŘEŠENÍ DOHLEDU NAD STAVBOU

9:30MGR. PETR PRÁŠEK
 Profil přednášejícího
 advokát s dlouholetou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek a kontrol zadávacích řízení, Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně absolvoval v roce 2008, advokátem je od roku 2015, ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a strukturální fondy, na právo duševního vlastnictví, včetně informačních technologií, na obchodní právo a právo energetické, V minulosti působil ve funkci vedoucího právního oddělení řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 Obsah přednášky:
 1. Určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
2. Určení předmětu plnění veřejné zakázky.
3. Tržní konzultace pro stavební práce.
4. Druhy řízení - stavby.
5. Doklady v rámci nabídky, opravy a změny nabídky.
6. Způsobilost dodavatele, kvalifikace dodavatele, hodnocení, poddodavatelé.
7. Další požadavky na obsah nabídky a součinnost před podpisem smlouvy.
8. Skončení zadávacího řízení.
9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.
10. Elektronizace veřejných zakázek, elektronické nástroje.
11. Smluvní podmínky veřejné zakázky na stavební práce.
12. Technický dozor.
11:0015 minutová přestávka na kávu a občerstvení (džusy, sladké a slané pečivo atp.)
13:00UKONČENÍ KONFERENCE OBĚDEM O DVOU CHODECH

CENA ZA DVA DNY: 7.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
V CENĚ JE:

 • Odborné přednášky a celodenní stravování po oba dva dny (kávové přestávky a 2x oběd o dvou chodech).

Doprovodný program včetně neomezené konzumace nefiltrovaného plzeňského ležáku z dřevěných sudů.

PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

UBYTOVÁNÍ: Pro účely zajištění ubytování doporučujeme využít služeb portálu www.booking.com kde získáte nejlepší možnou cenu. Přímo naproti pivovaru je velký, luxusní hotel. Samotný pivovar ubytováním nedisponuje a proto ho ani nenabízíme.
PARKOVÁNÍ: V areálu pivovaru je parkoviště pro návštěvníky, jeho kapacita je přímo závislá na aktuální situaci.

DRESS CODE: Smart casual (tzv. "dobře oblečený" ale ne příliš formálně, tzn. bez kravaty, ovšem také ne v tričku).

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně obědů a večeře s neomezenou konzumací Prazdroje první den a také písemné materiály od lektorů. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE PO VYČERPÁNÍ MAXIMÁLNÍ KAPACITY 40 MÍST.

 


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare