Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

!!!VYPRODÁNO!!! 5.-6. října 2023 - INVESTIČNÍ VÝSTAVBA A HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OBCÍ, MĚST A KRAJŮ

Investiční výstavba a hospodaření s majetkem obcí, měst a krajů.

Místo konání: VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY (kongresové centrum), ul. Vinařská 484, Zaječí 

MAPA: ZDE  STRÁNKY MÍSTA KONÁNÍ: ZDE

Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, úředníci a vedoucí odborů právních, veřejných zakázek, investičních, majetkoprávních a ekonomických odborů, manažeři a zástupci organizací zřízených samosprávami, kteří řeší investice a hospodaření s majetkem.

Zaměření: Praktické informace o zlepšení investic obcí a měst a hospodaření s majetkem. Investiční plánování, výběr dodavatele, smlouvy, technický dozor investora, reklamační řízení v praxi. Trestná a hmotná odpovědnost. Pravidla a zákonná omezení při nakládání s veřejným majetkem.

  Cílem je sdílet dobrou praxi a získání odpovědí na časté otázky např.:

 • Jak zlepšit investice obce.
 • Jak správně stanovit finanční možnosti samosprávy pro investice?
 • Jak nastavit projekty a jejich financování? resp. plán rozvoje obce včetně financování
 • Dotace – co je třeba znát při využití investičních dotací?
 • Úvěry – kdy je využít, jaké existují tipy úvěrů, jejich správné nastavení a ceny – jakým chybám se vyhnout?
 • Jak efektivně nastavit vnitřní postupy a směrnice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu?
 • Způsobilost výdajů u zakázek velkého rozsahu?
 • Jak má správně vypadat veřejná zakázka na stavební práce - dílo?
 • Smluvní vztah obce s projektantem a stavební firmou - na co si dát pozor při uzavírání smluv o dílo?
 • Jaké jsou odpovědnost za vady na díle (zjevné a skryté vady)?
 • Jak má vypadat dohled investora na dodavatele stavby? (projektový management, technický, stavební a autorský dozor)
 • Jaké je právní, trestní a hmotná odpovědnost všech zúčastněných stran? (např. volených zástupců, úředníků a dodavatele)
 • V posledních měsících bylo schváleno několik zásadních změn v zákonech upravujících nakládání s pozemky a stavbami ve vlastnictví obcí a měst, co je jejich obsahem?
 • Na co si dát pozor při umístění cizích staveb na pozemcích obce?
 • Jakým způsobem aktuální judikatura řeší problematiku pozemních komunikací?
 • V jakých případech se po novele občanského zákoníku uplatní zákonné předkupní právo ve prospěch nebo k tíži obce?
 • Jaké jsou podmínky pro vyvlastnění nebo jiné omezení vlastnického práva pro veřejně prospěšnou stavbu?
1. DEN - PREZENCE OD 8:45 HODIN
POZEMKY A STAVBY Z POHLEDU INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ OBCÍ A MĚST
9:00JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
 Profil přednášejícího:
Profil:Právník, vysokoškolský pedagog a starosta města Veselí nad Moravou
 Obsah přednášky:
Obsah:

1. Povinnost účelného a hospodárného nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích.
2. Neplatnost právních jednání obcí z důvodu porušení zákona.
3. Zveřejňování záměru po novele obecního zřízení zákonem č. 106/2016 Sb.
4. Nakládání s majetkem obce po novele obecního zřízení (2016).
5. Právní pojem věci, součást a příslušenství věci.
6. Superficies solo cedit.
7. Držba, vydržení, derelikce.
8. Služebnosti a reálná břemena.
9. Právo stavby.
10. Předkupní právo, aplikace zákonného předkupního práva.
11. Stavby na cizích pozemcích, stav před a po 1. lednu 2014, veřejná prostranství, dočasné stavby (superedifikát).
12. Další příklady uplatňování práva "Superficies solo cedit", např. povrchové a podzemní vody, jeskyně, skalky, garážová stání atp.
13. Nediskriminační přístup při nakládání s obecním majetkem

12:00Oběd o dvou chodech
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A SMLOUVA O DÍLO + PRAKTICKÉ OTÁZKY A ŘEŠENÍ DOHLEDU NAD STAVBOU

13:00

MGR. PETR PRÁŠEK

Profil:Advokát s dlouholetou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek a kontrol zadávacích řízení.
Obsah:1. Určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
2. Určení předmětu plnění veřejné zakázky.
3. Tržní konzultace pro stavební práce.
4. Druhy řízení - stavby.
5. Doklady v rámci nabídky, opravy a změny nabídky.
6. Způsobilost dodavatele, kvalifikace dodavatele, hodnocení, poddodavatelé.
7. Další požadavky na obsah nabídky a součinnost před podpisem smlouvy.
8. Skončení zadávacího řízení.
9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.
10. Elektronizace veřejných zakázek, elektronické nástroje.
11. Smluvní podmínky veřejné zakázky na stavební práce.
12. Technický dozor.
15:00UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU
16:30BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
 
 • Řízená degustace s prohlídkou sklepů
 • Posezení v prostorech vinných sklepů s živou hodbou - s rautem a cimbálem
2. DEN - PREZENCE OD 9:15 HODIN

FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ A ROZVOJE SAMOSPRÁVY - NÁSTROJE ROZVOJE OBCÍ A MĚST

9:30Ing. MIROSLAV MATEJ, Ph.D.
 MF ČR - Ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programové financování, bývalý naměstek ministra financí
 Ing. LUDĚK TESAŘ
 Ekonom specializující se na města a obce s 20ti letou zkušeností z praxe, MF ČR, ÚV ČR a samospráv, spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní, poradce mnoha úspěšných měst a obcí v ČR.
 

1. Strategický (akční) plán (program) obcí a měst.
2. Problémy většiny strategických plánů územních samospráv.
3. Akční Plán rozvoje obce, Akční plán s finančním krytím – ukázka.
4. Střednědobý výhled rozpočtu, formality nebo užitečný nástroj?, doporučený obsah, povinné informace ke zveřejnění na úřední desku.
5. Rozpočet obcí a měst, struktura, doporučení, rozpis.  
6. Monitoring hospodaření obcí a krajů.
7. Finanční analýza a úvěry, poznání finančního zdraví a možností, definice stropu zadluženosti, příklady analýz z praxe.
8. Finanční možnosti obcí a měst, změny RUD, nárůsty daňových příjmů, zjištění finanční kondice obce, praktické příklady a ukázky.
9. Investiční možnosti obce, příjem vs. výnos, výdaj vs. náklad, příklady využití účetnictví pro efektivní plánování.
10. Účetnictví – plán činnosti organizace, finanční plán organizace, co zjistím z účetnictví, aktuální stav majetku a závazků.
11. Předpokládané přírůstky a úbytky zdrojů a další rizika.
12. Přehled hlavních rizik ve finančním plánování a hospodaření.

11:0015 minutová přestávka na kávu a občerstvení
13:30UKONČENÍ KONFERENCE OBĚDEM O DVOU CHODECH

CENA ZA DVA DNY: 8.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
V CENĚ JE:

 • Odborné přednášky a celodenní stravování po oba dva dny (kávové přestávky a 2 x oběd o dvou chodech, doprovodný program)
 • V ceně není zahrnuto ubytování, prosíme účastníky o vlastní zajištění viz. níže.

Vyprodáno, bude vypsán nový termín.

PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

UBYTOVÁNÍ: Pro účely zajištění ubytování doporučujeme využít služeb portálu www.booking.com kde získáte nejlepší možnou cenu. Přímo v areálu vinařství je možné se ubytovat dle jejich aktuálně platného ceníku. Prosíme o uvedení hesla "Regionservis". Vzhledem ke kapacitám prosíme o včasnou rezervaci ubytování!


PARKOVÁNÍ: V areálu vinařství je několik parkovišť pro návštěvníky, jejich kapacita je přímo závislá na aktuální situaci.

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně obědů a degustace, materiály od lektorů. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE PO VYČERPÁNÍ MAXIMÁLNÍ KAPACITY.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:71
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů22
Místostarostů, náměstků17
Zastupitelů, radních3
Tajemníků, ředitelů úřadů6
Ostatní23

Spokojenost s akcí


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare